MATKA MAGDALENA MORTĘSKA

Matka Magdalena Mortęska

Patronką obiektu jest Służebnica Boża Matka Magdalena Mortęska. Urodziła się w 1554 roku w Pokrzywnie, niewielkiej miejscowości znajdującej się nieopodal Grudziądza. Pochodziła z Prus Królewskich, posiadłością rodzinną była wieś Mortęgi pod Lubawą. W dzieciństwie utraciła prawe oko. Wywodziła się z rodziny senatorskiej – ojciec Melchior Mortęski był starostą pokrzywieńskim i podkomorzym malborskim. Matka Elżbieta z Kostków to siostra biskupa chełmińskiego Piotra Kostki. Poprzez Matkę Magdalena spokrewniona była z możnym rodem Kostków, w tym także ze św. Stanisławem Kostką z Rostkowa. Jej krewnymi byli także: Anna Jagiellonka - żona Stefana Batorego, opat Jan Kostka z Oliwy, wojewoda pomorski Krzysztof Kostka. Warto wspomnieć, że oprócz pokrewieństwa z piastowski rodem królewskim, Magdalena spokrewniona była z rodem Sapiehów, jednym z najpotężniejszych rodów magnackich w Polsce i na Litwie. Jej rodzona siostra Anna Ludwika wyszła za mąż za Ernesta Weihera, z którego rodu pochodzą założyciele Wejherowa. Jedną z posiadłości rodziny Mortęskich była wieś Mortęgi, położona niedaleko Lubawy.

Około 1560 r. po śmierci matki opiekę nad Magdaleną przejęła jej ciotka, wychowując ją w duchu religijności i surowości, ucząc przy tym prowadzenia domu. W wieku 12 lat Magdalena złożyła śluby czystości. Już wtedy myślała o wstąpieniu do klasztoru Benedyktynek, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem ojca, który wysłał ją do rodzinnego dworu w Mortęgach. Zastosował wobec niej surowe sankcje, m.in. zakaz nauki czytania i pisania – co miało uniemożliwić wstąpienie do klasztoru. Ta, nie mogąc pogodzić się z decyzją ojca, znalazła nauczyciela w osobie pisarza dworskiego.

Najpiękniejsze młodzieńcze lata spędziła w Mortęgach, u boku biskupa chełmińskiego Piotra Kostki, który przebywał w siedzibie biskupów chełmińskich w Lubawie. W 1578 r. wbrew woli ojca, pod pretekstem wyjazdu na rekolekcje, wstąpiła do chełmińskiego klasztoru benedyktynek.Rok później została przełożoną klasztoru KSIENI. Jako gorliwa i bogobojna osoba zajęła się odbudową życia zakonnego. Dzięki swojej wierze i przedsiębiorczości wyprowadziła zakon benedyktynek z kryzysu. Zreformowała reguły św. Benedykta, umożliwiając pannom naukę (czytania, pisania, rachunków, śpiewu i robót ręcznych). Kładła duży nacisk na wykształcenie mniszek, które odtąd musiały nauczyć się czytania i pisania po polsku oraz łacinie. Działania te przyczyniły się do wzrostu poziomu edukacji wśród kobiet pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego. W 1589 r. Magdalena przejęła też prowadzenie cysterskiego klasztoru w Żarnowcu, który zmieniła na benedyktyński i obsadziła mniszkami z Chełmna. W 1590 r. w jej ręce trafił także klasztor w Nieświeżu. W 1603 r. ufundowała klasztor w Bysławku, a w 1604 r. został jej podporządkowany klasztor we Lwowie. W latach 1604–1624 powstały z jej inicjatywy m.in. klasztory w Poznaniu, Jarosławiu, Sandomierzu, Sierpcu i Grudziądzu. W sumie kongregacja chełmińska za jej życia liczyła 22 klasztory.

Powołała także seminarium duchowne w Poznaniu, kształcące kapelanów. W 1593 r. uczestniczyła w fundacji kolegium jezuickiego w Toruniu. Po kilku latach klasztory w Chełmnie i Toruniu rozwinęły się do tego stopnia, że Matka Mortęska zaczęła wysyłać swoje siostry do innych oddziałów na terenie Polski, aby i tam wprowadzić podobne reformy.

Zasług Magdaleny Mortęskiej dla Polski epoki potrydenckiej nie sposób zliczyć. Pozostawiła po sobie dwa dzieła zaliczane do kręgu literatury religijno-mistycznej. Pierwsze z nich, stanowiące komentarz do Pisma Świętego to „Nauki duchowne”. Drugie - „Rozmyślania o Męce Pańskiej”, uporządkowana według reguły benedyktyńskiej refleksja nad męką Chrystusa. Pozostało po niej także trochę listów.

Magdalena Mortęska zmarła 15 lutego 1631 roku. Została pochowana w kościele klasztornym w Chełmnie pod głównym ołtarzem. Jej rodzice i brat leżą w kaplicy przy Kościele Św. Anny w Lubawie. Już za życia biskupi i nuncjusze papiescy cenili Magdalenę za przestrzeganie reguł zakonnych, stąd dwukrotnie wznawiany proces beatyfikacyjny. Ostatecznie 18 grudnia 2015 roku Biskup Toruński Andrzej Suski wydał Edykt dotyczący jej procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.


FORUM MAGDALENY MORTĘSKIEJ

http://www.magdalenamorteska.fora.pl/
Wystawa_-_Polskie_Benedyktynki_27.04.2018-1.jpg


W imieniu Państwa Prezes Aliny i Jana Szynaka udostępniamy link do materiałów i publikacji prasowych dotyczących wystawy prac Pana Wojciecha Stana zatytułowanej „Polskie benedyktynki mniszki”, której towarzyszyło wspomnienie Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej - https://1drv.ms/f/s!Avd44KV0ct2EjBWRNg67nsHmfvT-

W sposób szczególny proszę o wysłuchanie niezwykle ciepłych słów Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza na temat Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej.

Otwarcie wystawy odbyło się 27 kwietnia br. (piątek) o godz. 17 w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie.

Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Pałac Mortęgi oraz Benedyktyńska Wspólnota „Benedictus”.

Wierzymy, iż pamięć o Słudze Bożej Magdalenie Mortęskiej jest żywa wśród Nas każdego dnia.

Zapewniając o modlitwie za Jej wstawiennictwem, Pozostańcie z Bogiem.

Alina i Jan Szynaka

Właściciele Pałacu MortęgiZAPRASZAMY DO ZAKUPU KSIĄŻEK POŚWIĘCONYCH MATCE MAGDALENIE MORTĘSKIEJ


123.jpg

Wiślanym szlakiem. Opowieść o jednookiej ksieni Mortęskiej
Autor: Małgorzata Borkowska
Książka w formie beletrystycznej opisuje życie i działalność Służebnicy Bożej Matki Magdaleny Mortęskiej (1554-1631) – ksieni i reformatorki zakonu benedyktynek. W dzieciństwie utraciła prawe oko, stąd w tytule pojawia się stwierdzenie: jednooka ksieni. Jej inicjatywie zawdzięczała wspólnota benedyktynek ożywiającą r...eformę wielu klasztorów m.in. w Chełmnie, Żarnowcu, Nieświeżu, Lwowie, Sandomierzu. W sumie kongregacja chełmińska liczyła 22 klasztorów pod rządami ksieni chełmińskiej. Zmarła w opinii świętości w 1631 r. Pochowano ją w krypcie w kościele klasztornym w Chełmnie. W ostatnich latach wznowiono proces beatyfikacyjny.

Cena 25 zł (przesyłka bezpłatna)


IMG_8958.JPG

MIĘDZY MISTYKĄ A CODZIENNOŚCIĄ (Magdalena Mortęska i Jej rola w Reformie Trydenckiej) pod redakcją Ks. Dariusza Zagórskiego, ks. Pawła Hoppe i Żanety Sztylc

Cena 30 zł (przesyłka bezpłatna)


AUDYCJE RADIOWE I TELEWIZYJNE POŚWIĘCONE MATCE MAGDALENIE MORTĘSKIEJ

Radio Olsztyn

- https://ro.com.pl/reportaz-szynakowie-z-morteg-czw...

- https://ro.com.pl/szynakowie-z-morteg/01215463

- https://ro.com.pl/rusza-proces-beatyfikacyjny-zako...

TV Trwam

- http://www.radiomaryja.pl/multimedia/reportaz-pols...

E-LUBAWA

- http://www.e-lubawa.pl/akutalnosc/7538/sympozjum-p...

- http://e-lubawa.pl/akutalnosc/8385/otwarcie-proces...

DIECEZJA TORUŃSKA

- http://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/1189/otwarc...

SIOSTRY BENEDYKTYNKI-ZAKON SIÓSTR BENEDYKTYNEK W JAROSŁAWIU

- http://benedyktynkiopactwo.pl/index.php/multimedia...

- http://benedyktynkisierpc.com/o-nas/magdalena-mort...


UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 463 urodzin Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej

https://www.facebook.com/461410807350996/videos/89...ARTYKUŁY PRASOWE POŚWIĘCONE MATCE MAGDALENIE MORTĘSKIEJ

EWA K. CZACZKOWSKA
GN 48/2014 |

Do pobrania

GAZETA OLSZTYŃSKA 06.11.2015

Do pobrania

GAZETA OLSZTYŃSKA 08.07.2016

Do pobrania

GAZETA OLSZTYŃSKA 29.01.2016

Do pobrania

GAZETA OLSZTYŃSKA 04.12.2015

Do pobrania


http://www.benedyktynki-zarnowiec.pl/category/o-matce-morteskiej-wspolczesnie/


ZAKONY BENEDYKTYNEK

-Opactwo Sióstr Benedyktynek w Wilnie

Opactwo św. Wojciecha Mniszek www.benedyktynki.eu
Benedyktynek w Staniątkach

-Przeorat w Wołowie Śląskim

-Opactwo pw. www.benedyktynki-zarnowiec.pl
Zwiastowania Pana Mniszek Benedyktynek
w Żarnowcu

-Opactwo w Drohiczynie www.benedyktynki.blogspot.com

-Klasztor Sióstr Benedyktynek www.benedyktynkiopactwo.pl

w Jarosławiu. Przeorat Zależny

-Opactwo Sióstr Benedyktynek www.benedyktynki-krzeszow.pl

w Krzeszowie

-Opactwo Sióstr Benedyktynek www.benedyktynki.4lomza.pl

w Łomży

-Opactwo Sióstr Benedyktynek www.benedyktynkiprzemysl.com

w Przemyślu

-Przeorat w Sierpcu www.benedyktynki-sierpc.mazowsze.pl

-Siostry Benedyktynki w Kownie