Ciało w Biznesie

Szkolenie przeznaczone dla ludzi biznesu obciążonych stresem i pracujących w ciągłym napięciu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany, dyplomowany pedagog z wieloletnią praktyką, ekspert w dziedzinie tańca i ruchu z listy Ministerstwa Kultury, wykładowca PWST w Krakowie oraz wieloletni praktyk współpracujący z Teatrami w kraju i za granicą w zakresie psychologii budowania postaci, jej ruchu i mowy ciała – Sara Ross.

Celem szkolenia jest uświadomienie i praktyczne zastosowanie wpływu motoryki ciała, przy zabarwieniu emocjonalnym, na umiejętność pracy w dużym tempie bez indywidualnego i ogólnego napięcia. Szkolenie ukazuje w jaki sposób mała i duża motoryka wchodzą ze sobą w korelację i jaki wpływ mają na nasze zachowanie. Warsztaty te pomagają zdobyć praktyczną wiedzę, która w przełożeniu na pracę zawodową, umożliwi większe porozumienie u osób przebywających w jednej grupie. Zezwalają także zmniejszyć albo całkowicie uniknąć konfliktów na tle emocjonalnym, co zapewnia większy komfort i wydajność pracy.


Program szkoleń zawiera:

-4 dni warsztatów

-pełne wyżywienie

-noclegi w komfortowych i stylowych pokojach

-zniżka do SPA Magdaleny -20%

-zniżka do Stajni Mortęskiej -20%

-zniżka do Winiarni -20%

Cena 1490zł / os w pokoju 2-osobowymOPIS SZKOLEŃ


DZIEŃ 1 - Dzień organizacyjny.

DZIEŃ 2 - Moduł I - "Moje ciało"

-Wprowadzenie.

-Cele szkolenia oraz cele uczestników.

-Świadomość własnego ciała oraz pogłębianie wiedzy na ten temat - Zajęcia praktyczne.

-Korelacja ciała i umysłu.

-Mała i duża motoryka i ich zależność. Praktyczne zastosowanie pojęcia izolacji i koordynacji.

-Wpływ oddychania na naszą motorykę.

-Doświadczenia, autoprezentacje, analiza.

DZIEŃ 2 - Moduł II - Psychomotoryka i jej wpływ na stres

-Stres a trema - Pojęcia.

-Doświadczenia uczestników; symptomy i konsekwencje stresu; typowe wzorce zachowań. Interaktywna prezentacja, analizowanie i ocenianie.

-Wpływ motoryki ciała na stres, na stany emocjonalne oraz czas ich trwania.

-Pojęcia tempa i rytmu.

-Pojęcie atmosfery indywidualnej i w środowisku.

-"Przestrzeń się rozszerza, a czas się kurczy" - zastosowanie pojęcia w praktyce.

-Praktyczne zastosowanie pojęć koordynacji, izolacji, relaksacji w kontekście umiejętności pracy w dużym tempie bez indywidualnego i ogólnego napięcia.

-Ciało i stres - podsumowanie.

-Każdy z uczestników odpowie na pytania - Czy stres mobilizuje czy deprymuje? Czy to co czujemy można nazwać stresem?

DZIEŃ 3 - Moduł III - Mowa ciała

-"Ciało nigdy nie przestaje mówić" - znaczenie praktyczne

(dotychczasowe doświadczenia uczestników).

-Czy mowa ciała jest naszym wrogiem?

-Organiczność ruchu i jej wpływ na mowę ciała

(prezentacja interpersonalna, symulacja sytuacji - praca w parach).

-Emocjonalne zabarwienia.

-Prezentacje zdiagnozowanej sytuacji.

-Praktyczna praca nad zdiagnozowanymi sytuacjami.

-Jak rozmawiamy z naszym ciałem?

-Praktyczne zastosowanie pojęć "Energetyczne ciało" oraz "Dynamika ruchu".

DZIEŃ 3 - Moduł IV - Pojęcie "Ja" poprzez świadomość ciała - pewność siebie

-Świadome komunikowanie się i jego subtelność.

-Umiejętność dostrajania się - "Dlaczego nie umiemy się ze sobą dogadać?"

-Świadome kreowanie własnego stylu.

-Zmaksymalizowanie praktycznego użycia nabytej wiedzy

(Interaktywna prezentacja samodzielnej praktycznej pracy uczestników i jej analiza).

DZIEŃ 4 - Zakończenie szkolenia

-Podsumowanie pracy, konsultacje, wnioski.